Bedret arbeidsflyt

WebMed gir støtte for effektiv oppgaveflyt mellom lege og medhjelper.

WebMed husker hvor du jobbet sist og lagrer uferdige kladder, slik at du senere kan jobbe videre med det du holdt på med. Ingen oppgaver blir glemt i WebMed. Medhjelpere kan dermed gjøre klart kladder som ligger klart til deg i din oppgaveliste – du trenger kun å signere. 

Vi legger også til rette for en god flyt mellom får både medhjelper og leger, slik at de ulike oppgaver blir utført mest mulig effektiv.