God oversikt

Du får god oversikt over oppgaver, avtaler og den enkelte pasient.

WebMed gir et helhetlig bilde over dine avtaler, oppgaver og pasienter som er satt til oppfølging. De ulike bildene i WebMed er innholdsrike og intuitive slik at du raskt for oversikt over dine gjøremål og pasienter, uten mange unødvendige klikk og andre tidstyver.