Kunnskapsstøtte

WebMed er integrert med gode kunnskapsbaser som NEL.

WebMed tilbyr integrasjon med gode kunnskapsbaser, diagnosestøtte og mye mer. Et eksempel på denne type integrasjon er NEL. Du kan enkelt søke og gjøre oppslag i NEL direkte i WebMed, og hente ut relevant informasjon.

Du kan også aksessere forskjellige nyttige skjemaer, maler, og få annen kunnskapsstøtte direkte i journalnotatet.

WebMed kommer til å integreres med blant annet NEL, og andre funksjoner for kunnskapsstøtte.