Oppfølging

Mulighet for spesialtilpasset overvåkning av viktige hendelser og resultater for den enkelte pasient.

I WebMed får du hjelp til å passe på at aktiviteter som iverksettes (for eksempel henvisninger og laboratorieprøver) legges til oppfølgning med frister for varsling. Dermed kan det som sendes ut fra WebMed tilknyttet en pasient, enkelt følges opp av legen. Legen styrer selv hva som skal følges opp og hvordan oppfølgingen skal gjøres.