Strukturert registrering av data

Effektiv registrering av målinger og verdier.

I WebMed kan du i notater anvende viktige medisinske begreper slik at WebMed gjenkjenner og forstår dem. Vi kan dermed verdiøke og gjenbruke denne informasjonen på en helt annen måte enn man kan gjøre med fri tekst. Samtidig vil det være opp til brukeren å bestemme hvor strukturert journalføringen skal være.

Dette betyr eksempelvis at anatomiske lokasjoner, symptomer, enkle verdier som BT og vekt, samt medisinske scoringer som CHADVASC, MADRS og NYHA-kriterier, kan anvendes og gjenbrukes på en enkel og smidig måte, direkte fra notatet du skriver i. Dette er unik funksjonalitet som jobbes med i dag, og kommer til å gjøre WebMed enda mer strukturert, effektivt og spennende å jobbe med.

Kunnskapsstøtten bygges på disse strukturerte dataene som både vil effektivisere og forbedre kvaliteten på arbeidet. Brukeren bestemmer hvor strukturert det journalføres, og fri tekst kan benyttes overalt der dette oppleves effektivt.