Teknisk og driftsmessig enkel løsning

Webmed leveres som en sky-løsning og som bruker behøver du kun en datamaskin og nettforbindelse for å få tilgang til WebMed.

Med sentral drift av server behøver ikke legekontoret å tenke på drift og oppgraderinger. Nye versjoner installeres automatisk uten å forstyrre den daglige driften.

Legekontoret vil fortsatt trenge nettverk, PCer, skrivere og annet som ikke leveres sammen med/av WebMed. Samspillet mellom slikt lokalt utstyr og Webmed på sentral server, må sikres. Som regel vil en lokal driftspartner ta seg av det lokale oppsettet for legekontoret, og vi vil samarbeide med denne.

For mer utdypende informasjon se her.