Tidslinje

WebMed er designet for å forenkle hverdagen på norske legekontorer. Vi har utviklet en ny problemorientert pasientvisning som gir vesentlig bedre oversikt over pasienten.

I WebMed har vi laget et helt nytt innholdsrikt og mer oversiktlig pasient-bilde. Pasientens historikk vises grafisk i en lettfattelig tidslinje, og det er mulig å legge til helseproblem samt knytte hendelser og data til disse. Dette bildet kan ytterligere tilpasses den enkelte pasient, ved visning av utvalgte medisinske parametere.

Vår tidslinje gir god oversikt over pasientens situasjon, og gjør det samtidig lett å finne relevante detaljer. Tidslinjen viser ikke bare det som har skjedd, men også avtaler og oppfølging frem i tid.