Demonstrasjon og tilbud?

Vi registrerer at mange legekontorer for tiden vurderer å oppgradere sitt elektroniske pasientjournalsystem. Gjør som mange av dine kolleger og ta kontakt med oss i WebMed for en demonstrasjon og et godt tilbud på et system bygget for fremtiden!

Andre nyheter:
Nyhetsarkiv: