Godkjent e-resept v 4.4

WebMed har nå fått godkjent versjon 4.4 av forskrivningsmodulen.

WebMed er integrert med forskrivningsmodulen (FM) som er laget av direktoratet for ehelse. Dette er den beste og mest komplette løsningen for E-resept, og har full støtte for forskrivninger, interaksjoner, CAVE, e- multidose, søknader til SLV og HELFO.

Våre piloter har brukt fullstendig e-resept siden desember 2017, og vi er nå også blitt godkjent for versjon 4.4. Denne akseptansetesten inneholdt også godkjenning av reseptkonvertering fra System X til WebMed.

Dette betyr at vi kan starte opp nye kontor med e-resept, og trenger ingen ny godkjenning for andre versjoner av FM i fremtiden.

Andre nyheter:
Nyhetsarkiv: