IHR

Første test av IHR (Interaktiv henvisning og rekvirering) med Sykehuspartner er ferdig, det planlegges ny test i slutten av juli.

Andre nyheter:
Nyhetsarkiv: