Overføring av journal

Visste du at fra i dag kan også medarbeidere sende elektronisk overføring av journal fra WebMed? Du kan også velge periode og hvilke opplysninger som skal følge med.

Andre nyheter:
Nyhetsarkiv: