SMS funksjon i WebMed

Du kan enkelt sende SMS til pasienten direkte fra WebMed, enten som fritekst eller ved ferdig oppsatte maler. Dette er ukrypterte SMS`er, som er nyttig til f.eks. timepåminnelse, endring av time eller generelle beskjeder. Du kan også sende bekreftelse på time fra avtalebok.

Andre nyheter:
Nyhetsarkiv: