SYSVAK

Vi har fått godkjenning for nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK og legger ved fullstendig funksjonalitet for dette i neste oppdatering.

Andre nyheter:
Nyhetsarkiv: