Timeplukking på Helsenorge.no

Vi har også fått på plass funksjonalitet for timeplukking på nett/avtalebok på nett. Vi venter på akseptansetest med Helsenorge før WebMed brukere kan ta i bruk denne funksjonaliteten, men dette er forventet klart til bruk innen kort tid.

Andre nyheter:
Nyhetsarkiv: