WebMed EPJ AS

WebMed er skilt ut som eget AS.

WebMed ble 11. September 2019 offisielt skilt ut som ett eget AS – WebMed EPJ AS. WebMed EPJ har samme eiere som Fürst, men har ingen tilknytting til laboratorievirksomheten. Brukere som velger WebMed står fritt til å velge hvilket laboratorium de ønsker å benytte.

Andre nyheter:
Nyhetsarkiv: