Historien bak WebMed

I 2005 traff Jon Tysdahl og Ole Andreas Bjordal hverandre i arbeidet med E- resept. Ole Andreas var Legeforeningens representant i arbeidet, mens Jon var delprosjektleder for å etablere reseptformidleren.

Gjennom årene med e-resept jobbet de tett sammen, og etter hvert ble rekvirentdelen av e-resept deres felles arena, der både e-reseptutvikling i EPJ’er og utvikling av Forskrivningsmodulen var deres ansvar.

Fürst på banen

Det var i denne forbindelse at de en dag snakket om ideer til ny funksjonalitet som det kunne vært morsomt å lage i et journalsystem. I 2013, når Jon hadde avsluttet sitt engasjement i e-resept, kom forespørselen fra Fürst om ikke Jon og Ole Andreas kunne ta ansvaret for å lage et nytt skybasert journalsystem.  Fürst hadde da allerede gjort noen forarbeider, men trengte både en dyktig medisinsk fagperson og en prosjektleder. Ole Andreas og Jon hadde kun et krav for å gjøre jobben. og det var at Webmed skulle bli noe nytt og spennende med banebrytende funksjonalitet, ikke bare en kopi av de systemene som fantes.

I perioden 2013 – 2015 ble grunnlaget for Webmed lagt gjennom arbeid med behovsvurderinger, prototyper på ny funksjonalitet, brukertester og tekniske tester. Vi fant i denne perioden ut hvordan vi skulle løse utfordringene knyttet til oversikt over avtaler og oppgaver, oppfølging, oversikt over den enkelte pasient, en smidig og mer strukturert journal, samt en rekke andre mer detaljerte ting. Med basis i dette arbeidet startet selve utviklingsarbeidet sent i 2015 og teamet vokste.

Piloter sammen med utvalgte leger

I desember 2017 startet den første legen å bruke WebMed i sin daglige arbeidssituasjon. Denne bruken omfattet sentrale funksjoner som journal, avtalebok, henvisning/epikrise, labrekvisisjon og svar, bilderekvisjon og svar, e-resept, sykmelding og annen meldingsutveksling. Det ble deretter startet noen flere piloter/betabrukere med tilsvarende funksjonalitet, for å få en bredere erfaringsbase.

Fastleger igang

I april 2019 startet det første fastlegekontoret å bruke WebMed.  Da kom i tillegg funksjonalitet som dialogmeldinger, fastlegeliste, Helfo-oppgjør, legeerklæring, pasientbetaling, samt konvertering fra tidligere journalsystem i bruk. Piloten har vært nyttig og avdekket feil og forbedringer, men den har også bekreftet at Webmed er lettlært og effektivt å bruke og at de nye funksjonene vi har laget faktisk gir stor nytteverdi.