Hvorfor WebMed

WebMed sparer deg for tid og bekymringer, er intuitivt og lettlært. Derfor sparer du tid ved oppstart og i den daglige driften. Nye kolleger kommer raskt og enkelt inn i journalsystemet, og erfaringen fra våre piloter tilsier at du og dine kollegaer kan bruke WebMed i full drift fra første dag.

Viktige funksjoner

WebMed inneholder viktige funksjoner som avlaster for administrativt arbeid og gjør det enklere å fokusere på det medisinske. Du slipper å passe på alt som skal følges opp manuelt, du får enkelt oversikt over oppgavene dine og kan raskt se det medisinske bildet for hver enkelt pasient. Vi legger også opp til muligheten for enkel strukturering av data, noe som gir nytteverdi både med kunnskapsstøtte og bedre gjenbruk av slike data.

Webmed er basert på web-teknologi med lagring og behandling av data på servere som ligger sentralt. Dermed er det vi som sørger for drift med fullgod oppetid, vedlikehold og backup, slik at du trygt kan fokusere på din jobb.

Faglig forankring

Det er medisinske fagfolk som driver utviklingen av Webmed, ikke IT-folk. Fastlegen Ole Andreas Bjordal, kjent fra arbeidet med E- resept, er medisinsk ansvarlig. Vi har en referansegruppe med mange leger og medhjelpere som gir råd om utviklingen. Vi samarbeider tett med våre piloter og brukere og de som bruker WebMed er med i utviklingen og videreutviklingen.

WebMed er forberedt for å gå videre inn i mer avanserte løsninger rundt beslutningsstøtte, diagnostikk, kunnskapsstøtte, pasientinvolvering og tettere dialog med resten av helsevesenet.

WebMed vil være senter for et medisinsk og teknisk økosystem med integrasjon av en rekke relevante tilhørende løsninger. Vi kommer til å lage gode integrasjoner mot mange ulike slike tredjepartsløsninger uten å tvinge på deg å måtte velge en spesiell av disse. Du velger det som passer best for deg, innenfor et utvalg av aktuelle løsninger.

Vi skal også være en god partner til det offentlige. Vi støtter alle de viktige offentlige initiativene og kommer til å fortsette med det. Vi fokuserer på fremtiden og utvikler og videreutvikler WebMed med et langsiktig perspektiv.

Support

Vi i WebMed er opptatt av kvalitet og service. Som bruker hos oss vil du alltid bli møtt med serviceinnstilte support konsulenter.

Våre konsulenter utgjør et godt opplært og dimensjonert støtteapparat – support er tilgjengelige både for å besvare dine spørsmål, men også håndtere mer komplekse problemstillinger, som oppstår mer sjeldent, men likevel er viktige å løse. Vi samarbeider også med lokale IT-folk og leverandører slik at du får hjelp på stedet.

WebMed er organisert som et eget selskap, og er en del av Fürst konsernet. På samme måte som Fürst er kjent fra laboratorievirksomheten sin, kommer WebMed til å være en langsiktig og troverdig partner som du kan stole på at er der i morgen også.

Bakgrunn for våre priser

WebMed skal være det gunstigste og mest kostnadseffektive en lege kan velge. Her snakker vi om summen av dine kostnader, da vi tror WebMed vil spare legekontorene for flere kostnader og øke effektiviteten på kontoret ved at det daglige arbeidet går raskt og problemfritt unna.

WebMed tilbys som en pakke som inneholder alt du trenger for å gjøre jobben. Dette gir trygghet og forutsigbarhet på kostnadssiden.  I tillegg er det noen ekstra opsjoner, dersom dette er ønskelig for kontoret.

Hvorfor er WebMed det mest kostnadseffektive

  • Sparer deg tid og bekymringer, ved å slippe å tenkte på drift og backup av server.
  • Effektivt å bruke – en rekke tidstyver er borte.
  • Lettlært og intuitivt – du og dine kolleger kan bruke det fullt ut fra første dag
  • Service og support – raskt, med god kvalitet og med et smil
  • WebMed avlaster for administrativt arbeid og gjør det enklere å fokusere medisinsk
  • Du slipper å passe på alt som skal følges opp manuelt.
  • Videre utvikling inn i fremtiden.
  • Drift av server med god oppetid, vedlikehold, backup og overvåking
  • Nedlasting av WebMed med ett tastetrykk og automatisk oppdatering