Teknisk og driftsmessig løsning

Webmed er en sky-løsning på lik linje med andre skybaserte systemer. Du behøver kun en datamaskin og nettforbindelse for å få tilgang til WebMed. Med sentral server tar vi oss av drift, vedlikehold, back-up, og nye versjoner installeres automatisk uten å forstyrre den daglige driften.

WebMed klienten

WebMed klienten er en app som installeres med et tastetrykk og oppdateres automatisk. Fordi WebMed brukergrensesnitt er en app som kjører på brukerens arbeidsstasjon oppnår vi noen viktige bruksmessige fordeler:

  • Enkel integrasjon både med andre desktop-apper og med nettleserbaserte løsninger
  • Full kontroll over brukergrensesnittet. Skjermbildene vises på en forutsigbar måte uavhengig av nettleser og skalering.
  • Hurtigtaster og kontrolltaster kan brukes uten begrensninger fra nettleseren
  • Kontroll over PC-ens ressurser til signering og andre tilgrensende oppgaver
  • Enklere oppkobling mot annet lokalt utstyr som EKG, spirometri mm.

Nå er det ofte slik at legekontoret, i tillegg til journalsystemet, har en rekke andre løsninger som håndterer pasientdata. Eksempler på dette er lokalt labutstyr, EKG og spirometri som kjøres på lokal server, på en enkelt PC eller som eget utstyr. Disse løsningene er ofte ikke designet for å kjøre i skyen, og vil enklest kunne løses med lokalt utstyr.

Hva trenger legekontoret

Legekontoret vil dessuten fortsatt trenge nettverkslinje med 4G backup, PCer, skrivere og annet som ikke leveres sammen med/av WebMed.

Samspillet mellom slikt lokalt utstyr og Webmed på sentral server, må også sikres. Som regel vil en lokal driftspartner ta seg av det lokale oppsettet for legekontoret, og vi vil samarbeide med denne. En slik partner vil også bidra til at kravene til sikker databehandling av pasientopplysninger i «Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren» er oppfylt. Rettslig sett er det legekontoret selv som har dette ansvaret og må sikre at løsningene er gode nok, og her vil en god partner som regel være nyttig.

Teknisk support

Om det trengs support i forbindelse med lokalt utstyr eller nettverk, vil vi samarbeide med lokale leverandører for å få hjelp på stedet. Vi anbefaler at dere har/beholder kontakt med leverandør av datatjenester som kan hjelpe til med anskaffelse og vedlikehold av nettverk, datamaskiner, skjermer, skrivere og annet lokalt utstyr.

Dersom det er avgjørende for legekontoret at alt driftes i skyen, vil vi kunne bidra til dette, eventuelt sammen med deres lokale leverandør. Det må dog påregnes begrensninger i forhold til visse typer lokalt utstyr, som ikke på noen enkel måte kan kjøres i skyen.