WebMed har en enkel og forutsigbar prismodell med en grunnpakke som dekker fastlegens elementære behov og som inkluderer fri bruk for medhjelpere, turnusleger og andre. For de som ønsker det har vi også noen tilleggsvalg med utvidet funksjonalitet (video, telefoni, LIMS etc).

Månedlig lisenspris per fastlegehjemmel (inkl. medhjelpere mm.).

2.400,- per mnd

(12 mnd binding)

2.800,- per mnd

(løpende betaling)

Spesialtilbud

De 25 neste kontorene som starter opp får 50% rabatt i de to første driftsårene.

Tidlig bestilling
Ved bestilling i 2019 vil kundene få 25% rabatt første driftsåret.
BESTILL