Funksjoner og egenskaper

Bedret arbeidsflyt

Bedret arbeidsflyt

WebMed gir støtte for effektiv oppgaveflyt mellom lege og medhjelper.

Forenklet kontakt og dialog med pasienten

Forenklet kontakt og dialog med pasienten

Kommunikasjon med pasienten gjennom helsenorge.no og andre tredjeparts løsninger.

God service og support – gunstig kostnadsnivå

God service og support – gunstig kostnadsnivå

Vi vil levere den samme gode service og funksjonalitet for WebMed, som dere er vant med fra Fürst på andre områder.

God støtte for periferiutstyr

God støtte for periferiutstyr

WebMed integrerer med EKG, spirometri, 24t BT, og andre relevante løsninger.

Integrasjon mot laboratorier

Integrasjon mot laboratorier

WebMed vil kunne benyttes mot alle laboratorier.

Støtte for E-resept, E-multidose og E-meldinger

Støtte for E-resept, E-multidose og E-meldinger

WebMed gir full støtte for E-resept og E-multidose. Alle nødvendige E-meldinger er implementert.

Teknisk og driftsmessig enkel løsning

Teknisk og driftsmessig enkel løsning

Brukerne behøver kun å ha hver sin datamaskin og nettforbindelse, så ordner vi resten.

Brukergrensesnitt på legenes premisser

Brukergrensesnitt på legenes premisser

Du vil oppleve WebMed som lettlært, brukervennlig og effektivt.

God oversikt

God oversikt

Du får god oversikt over oppgaver, avtaler og den enkelte pasient.

Kunnskapsstøtte

Kunnskapsstøtte

WebMed er integrert med gode kunnskapsbaser som NEL og Helsebiblioteket.

Tidslinje

Tidslinje

WebMed er designet for å forenkle hverdagen på norske legekontorer. Vi har utviklet en ny problemorientert pasientvisning som gir vesentlig bedre oversikt over pasienten.

Oppfølging

Oppfølging

Mulighet for spesialtilpasset overvåkning av viktige hendelser og resultater for den enkelte pasient.

Strukturert journal

Strukturert journal

Effektiv registrering av målinger og verdier.