Bedret arbeidsflyt

WebMed gir støtte for effektiv oppgaveflyt mellom lege og medhjelper.

Bildet viser arbeidskø på kontoret. Her ligger alle relevante oppgaver som må gjøres.

Ingen oppgaver blir glemt når du jobber i løsningen. WebMed husker hvor du jobbet sist og lagrer uferdige kladder, slik at du senere kan jobbe videre med det du holdt på med.

Bedret arbeidsflyt Forenklet kontakt og dialog med pasienten God service og support – gunstig kostnadsnivå God støtte for periferiutstyr Integrasjon mot laboratorier Støtte for E-resept, E-multidose og E-meldinger Teknisk og driftsmessig enkel løsning Brukergrensesnitt på legenes premisser God oversikt Kunnskapsstøtte Tidslinje Oppfølging Strukturert journal