Forenklet kontakt og dialog med pasienten

Kommunikasjon med pasienten gjennom helsenorge.no og andre tredjeparts løsninger.

Integrasjon med helsenorge.

WebMed legger til rette for at pasienten enkelt kan komme i kontakt med, og kommunisere med, legekontoret. Det er bygget inn en SMS funksjonalitet som gjør det lettere å kommunisere med pasient, og derved kunne sende påminnelser om timeavtaler. Pasienten kan også komme i kontakt med lege via helsenorge.no og gjennom en ny app for smarttelefoner. I appen er det mulighet for timebestilling, E- konsultasjon, se prøvesvar etc.

Bedret arbeidsflyt Forenklet kontakt og dialog med pasienten God service og support – gunstig kostnadsnivå God støtte for periferiutstyr Integrasjon mot laboratorier Støtte for E-resept, E-multidose og E-meldinger Teknisk og driftsmessig enkel løsning Brukergrensesnitt på legenes premisser God oversikt Kunnskapsstøtte Tidslinje Oppfølging Strukturert journal