God oversikt

Du får god oversikt over oppgaver, avtaler og den enkelte pasient.

Utsnitt fra WebMed

WebMed gir et helhetlig bilde over brukerens avtaler, oppgaver og pasienter som er satt til oppfølging.

Bedret arbeidsflyt Forenklet kontakt og dialog med pasienten God service og support – gunstig kostnadsnivå God støtte for periferiutstyr Integrasjon mot laboratorier Støtte for E-resept, E-multidose og E-meldinger Teknisk og driftsmessig enkel løsning Brukergrensesnitt på legenes premisser God oversikt Kunnskapsstøtte Tidslinje Oppfølging Strukturert journal