God service og support – gunstig kostnadsnivå

Vi vil levere den samme gode service og funksjonalitet for WebMed, som dere er vant med fra Fürst på andre områder.

Vi har etablert en egen avdeling i Fürst som utelukkende arbeider med WebMed. Vi lover å gjøre vårt ytterste for at kvalitet og service knyttet til WebMed skal oppleves på samme måte som vi er kjent for fra vår analysevirksomhet.

Det er vår målsetning at WebMed skal være det mest kostnadseffektive systemet en lege kan velge, både med tanke på økonomi og effektivitet.

Bedret arbeidsflyt Forenklet kontakt og dialog med pasienten God service og support – gunstig kostnadsnivå God støtte for periferiutstyr Integrasjon mot laboratorier Støtte for E-resept, E-multidose og E-meldinger Teknisk og driftsmessig enkel løsning Brukergrensesnitt på legenes premisser God oversikt Kunnskapsstøtte Tidslinje Oppfølging Strukturert journal