God støtte for periferiutstyr

WebMed integrerer med EKG, spirometri, 24t BT, og andre relevante løsninger.

WebMed kommuniserer med løsningene legekontoret ellers benytter, og leser målinger og resultater inn i journalen. For dette formålet benyttes en egen koblingsboks, som også sørger får håndtering av de aktuelle protokoller mot de andre tekniske løsningene (apparatene). Vi samarbeider med de ulike leverandørene og tilbyr dette som en pakke når vi leverer WebMed til deg.

Bedret arbeidsflyt Forenklet kontakt og dialog med pasienten God service og support – gunstig kostnadsnivå God støtte for periferiutstyr Integrasjon mot laboratorier Støtte for E-resept, E-multidose og E-meldinger Teknisk og driftsmessig enkel løsning Brukergrensesnitt på legenes premisser God oversikt Kunnskapsstøtte Tidslinje Oppfølging Strukturert journal