Integrasjon mot laboratorier

WebMed vil kunne benyttes mot alle laboratorier.

WebMed kommer også til å integreres med løsninger fra helseforetakene som IHR, DIPS Interactor og selvfølgelig med Fürst Forum. Vi presiserer at WebMed ikke vil ha særegne bindinger mot Fürst, men vil kunne brukes opp mot ethvert laboratorium.  

Bedret arbeidsflyt Forenklet kontakt og dialog med pasienten God service og support – gunstig kostnadsnivå God støtte for periferiutstyr Integrasjon mot laboratorier Støtte for E-resept, E-multidose og E-meldinger Teknisk og driftsmessig enkel løsning Brukergrensesnitt på legenes premisser God oversikt Kunnskapsstøtte Tidslinje Oppfølging Strukturert journal