Kunnskapsstøtte

WebMed er integrert med gode kunnskapsbaser som NEL og Helsebiblioteket.

WebMed kommer til å integreres med blant annet NEL, og andre funksjoner for kunnskapsstøtte.

WebMed tilbyr integrasjon med gode kunnskapsbaser, diagnosestøtte etc. Du kan direkte fra journalnotat aksessere forskjellige nyttige skjemaer, kalkulatorer, og få annen kunnskapsstøtte.

Bedret arbeidsflyt Forenklet kontakt og dialog med pasienten God service og support – gunstig kostnadsnivå God støtte for periferiutstyr Integrasjon mot laboratorier Støtte for E-resept, E-multidose og E-meldinger Teknisk og driftsmessig enkel løsning Brukergrensesnitt på legenes premisser God oversikt Kunnskapsstøtte Tidslinje Oppfølging Strukturert journal