Oppfølging

Mulighet for spesialtilpasset overvåkning av viktige hendelser og resultater for den enkelte pasient.

Bildet viser en bit av startsiden, hvor oppfølgingsfrist er oversittet. Pasientdetaljene dukker opp i rødt som en påminnelse, og lege må ta aksjon.

I WebMed får brukeren hjelp til å passe på at aktiviteter som iverksettes (for eksempel henvisninger og laboratorieprøver) legges til oppfølgning med frister for varsling. Dermed kan det som sendes ut fra WebMed tilknyttet en pasient, enkelt følges opp av legen. Legen styrer selv hva som skal følges opp og hvordan oppfølgingen skal gjøres.

 

 

 

 

 

Bedret arbeidsflyt Forenklet kontakt og dialog med pasienten God service og support – gunstig kostnadsnivå God støtte for periferiutstyr Integrasjon mot laboratorier Støtte for E-resept, E-multidose og E-meldinger Teknisk og driftsmessig enkel løsning Brukergrensesnitt på legenes premisser God oversikt Kunnskapsstøtte Tidslinje Oppfølging Strukturert journal