Støtte for E-resept, E-multidose og E-meldinger

WebMed gir full støtte for E-resept og E-multidose. Alle nødvendige E-meldinger er implementert.

Utsnitt av reseptformidleren. WebMed er integrert med forskrivningsmodulen fra direktoratet fra E- helse.

WebMed er integrert med forskrivningsmodulen som er laget av direktoratet for ehelse. Dette er den beste og mest komplette løsningen for E-resept, og har full støtte for forskrivninger, interaksjoner, CAVE, multidose, søknader til SLV og HELFO.

Bedret arbeidsflyt Forenklet kontakt og dialog med pasienten God service og support – gunstig kostnadsnivå God støtte for periferiutstyr Integrasjon mot laboratorier Støtte for E-resept, E-multidose og E-meldinger Teknisk og driftsmessig enkel løsning Brukergrensesnitt på legenes premisser God oversikt Kunnskapsstøtte Tidslinje Oppfølging Strukturert journal