Strukturert journal

Effektiv registrering av målinger og verdier.

Bildet viser utsnitt av endelige funksjoner WebMed vil ha. Her er eksempelvis utsnitt av hvordan det enkelt kan registreres CHADVASC i WebMed ved hjelp av strukturerte begreper.

I WebMed kan du i notater anvende viktige medisinske begreper slik at WebMed gjenkjenner og forstår dem. Vi kan dermed verdiøke og gjenbruke denne informasjonen på en helt annen måte enn man kan gjøre med fri tekst.
Samtidig vil det være opp til brukeren å bestemme hvor strukturert journalføringen skal være.

Dette betyr eksempelvis at anatomiske lokasjoner, symptomer, enkle verdier som BT og vekt, samt medisinske scoringer som CHADVASC, MADRS og NYHA-kriterier, kan anvendes og gjenbrukes på en enkel og smidig måte, direkte fra notatet du skriver i.

Kunnskapsstøtten bygges på disse strukturerte dataene som både vil effektivisere og forbedre kvaliteten på arbeidet. Brukeren bestemmer hvor strukturert det journalføres, og fri tekst kan benyttes overalt der dette oppleves effektivt.

 

Bedret arbeidsflyt Forenklet kontakt og dialog med pasienten God service og support – gunstig kostnadsnivå God støtte for periferiutstyr Integrasjon mot laboratorier Støtte for E-resept, E-multidose og E-meldinger Teknisk og driftsmessig enkel løsning Brukergrensesnitt på legenes premisser God oversikt Kunnskapsstøtte Tidslinje Oppfølging Strukturert journal