Tidslinje

WebMed er designet for å forenkle hverdagen på norske legekontorer. Vi har utviklet en ny problemorientert pasientvisning som gir vesentlig bedre oversikt over pasienten.

Tidslinjen viser en oversikt over helseproblemer og relevante journalnotater knyttet til disse. Få god oversikt over notatene ved hjelp av ikoner.

I WebMed har vi laget et helt nytt innholdsrikt og mer oversiktlig pasient-bilde. Pasientens historikk vises grafisk i en lettfattelig tidslinje, og det er mulig å legge til helseproblem samt knytte hendelser og data til disse. Dette bildet kan ytterligere tilpasses den enkelte pasient, ved visning av utvalgte medisinske parametere.

Vår tidslinje gir god oversikt over pasientens situasjon, og gjør det samtidig lett å finne relevante detaljer.

Bedret arbeidsflyt Forenklet kontakt og dialog med pasienten God service og support – gunstig kostnadsnivå God støtte for periferiutstyr Integrasjon mot laboratorier Støtte for E-resept, E-multidose og E-meldinger Teknisk og driftsmessig enkel løsning Brukergrensesnitt på legenes premisser God oversikt Kunnskapsstøtte Tidslinje Oppfølging Strukturert journal