Priser

Det er foreløpig ikke fastsatt noen priser, men det er vår målsetning at WebMed skal være det mest kostnadseffektive systemet en lege kan velge, både med tanke på økonomi og effektivitet.