Driftsmeldinger

På denne siden vil du snart kunne se driftsmeldinger og kunne se driftsmeldinger for ditt legekontor. Vi jobber med en god løsning når det gjelder vaktordning for drift, slik at eventuelle driftsproblemer kan tas tak i så fort de oppstår.

Skulle du ha tekniske problemer, ikke få logget på eller opplever store problemer bes du sende en e-post til drift@webmed.no. Skriv hvilket kontor det gjelder, og legg gjerne med telefonnummeret ditt samtidig.

Trykk her for liste over kontorer du har tilgang til: Kontor Liste

Trykk her for å laste ned brukermanual for «Rapport med journalnotater som potensielt er berørt av feil»

Nyttige linker

Fjernhjelp via NHN:

https://hjelp.nhn.no/

Fjernhjelp: Hvor support/drift konsulenter kan få tilgang til maskiner, for å gjennomføre support- og driftsoppgaver, uten å være fysisk til stede hos kunden.


Status på tjenster fra Norsk helsenett:

Norsk helsenett Status (nhn.no)