God støtte for periferiutstyr

WebMed integrerer med EKG, spirometri, 24t BT, og andre relevante løsninger.

WebMed kommuniserer med løsningene legekontoret ellers benytter, og leser målinger og resultater inn i journalen via LIMS. LIMS er en egen koblingsboks som brukes der det ønskes integrert med flere apparater på laboratoriet, mot journalsystemet. LIMS sørger for håndtering av de aktuelle protokoller mot de ulike tekniske løsningene (instrumentene). Vi samarbeider med de ulike leverandører og tilbyr dette som en pakke når vi leverer WebMed til deg.

Der det er snakk om kun enkle apparater som EKG, Spirometri og 24t BT til f.eks Welch Allyn eller Spirare, integreres disse direkte.