God støtte for periferiutstyr

WebMed integrerer med EKG, spirometri og 24t BT. Etter hvert vil andre relevante løsninger også kunne tilkobles.

Mye brukte apparater som EKG, Spirometri og 24t BT fra leverandørene Welch Allyn og Spirare kan i dag integreres direkte med WebMed. WebMed vil fortløpende vurdere integrasjon med andre typer utstyr og apparater som brukes ved norske legekontorer.

Lab Information Management System (LIMS)

WebMed vil fremover tilrettelegge for å kunne kommunisere også med de øvrige apparater og programmer som legekontoret benytter, slik at målinger og resultater overføres til journalsystemet. Denne kommunikasjonen vil da skje via en LIMS boks som vi vil kunne tilby i samarbeid med en partner. LIMS er en koblingsboks som brukes for å integrere apparater og programmer på legekontoret og laboratoriet opp mot journalsystemet. Boksen sørger for håndtering av aktuelle dataoverføringsprotokoller mot de ulike tekniske apparatene eller programmene.

Talegjenkjenning i WebMed

Med talegjenkjenning frigjøres tid så du kan fokusere på pasienten! Vi snakker 3–4 ganger raskere enn vi skriver. Med Dragon Medical One er talegjenkjenning, som omgjør tale til tekst i sanntid, en svært god mulighet for å utnytte arbeidstiden bedre. Talegjenkjenning frigjør verdifull tid og lar deg dokumentere naturlig og effektivt, slik at du kan fokusere på pasienten.

Vårt samarbeide med Omilon gir deg
-ferdigdefinerte maler
-autotekster
-muligheten til å bruke talekommandoer på hurtigtastene

Les mer om Omilon talegjennkjenning her