Visuell fremstilling av pasientens historikk

WebMed gir mulighet for fremstilling av utvalgte pasienters helseproblemer hvis det er ønskelig.

I en konsultasjon er det alltid ønskelig å kunne fokusere på det mest vesentlige helseproblemet. WebMed Pasientjournal gir deg mulighet til å velge og utheve helseproblemer som kan strukturere informasjonen og forenkle oversikten over det som prioriteres i en konsultasjon med pasienten. Relevante prøver, henvisninger, epikriser og notater kan kobles slik at bare det som er relevant for helseproblemet fremkommer i en oversikt.

Tidslinje

I WebMed har vi laget et helt nytt, innholdsrikt og mer oversiktlig pasientbilde. Pasientens historikk vises i en lettfattelig tidslinje, og det er mulig å legge til helseproblem samt knytte hendelser og data til disse.

Det er også en god søkefunksjon koblet mot helseproblem og tidslinje, slik at relevant informasjon raskt kan synliggjøres. Tidslinjen gir god oversikt over pasientens situasjon, og gjør det samtidig lett å finne relevante detaljer.

Strukturert registrering av pasient data

I WebMed kan du anvende medisinske begreper slik at WebMed gjenkjenner dem. Slik gjenbrukes informasjon bedre enn med fri tekst alene og brukeren kan bestemme hvor strukturert journalføring skal benyttes. Dette betyr for eksempel at symptomer, verdier som BT, høyde og vekt, kan gjenbrukes på en smart måte, direkte fra notatet. Kunnskapsstøtten bygges på strukturerte data som både effektiviserer og forbedrer kvaliteten. Fri tekst kan benyttes der dette oppleves effektivt. Dette er unik funksjonalitet som videreutvikles og vil gjøre WebMed enda mer strukturert, effektivt og spennende å jobbe med.