Integrasjon mot laboratorier

WebMed vil kunne benyttes mot alle laboratorier.

WebMed kommer også til å integreres med løsninger fra helseforetakene som IHR, DIPS Interactor og selvfølgelig med Fürst Forum.

Vi presiserer at WebMed ikke vil ha særegne bindinger mot Fürst, men vil kunne brukes opp mot ethvert laboratorium.