Integrasjon mot laboratorier

WebMed vil kunne benyttes mot alle laboratorier.

WebMed har integrasjon mot laboratorier og med alle rekvireringsmoduler som brukes i forskjellige helseforetak i Norge i dag. IHR som brukes i Helse Midt, DIPS Interactor som brukes i Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Nord, samt integrasjon til Forum Fleks og det nye skybaserte systemet Fürst Web.

WebMed har støtte for bruk av alle moduler samtidig.
Vi presiserer at WebMed ikke vil ha særegne bindinger mot Fürst, men vil kunne brukes opp mot ethvert laboratorium.

WebMed har integrasjon mot laboratorier og med alle rekvireringsmoduler som brukes i forskjellige helseforetak i Norge i dag.
Integrasjon mot laboratorieutstyr og programvare

WebMed har direkte integrasjon til de mest brukte leverandører av EKG, Spirometri og 24tBT som Cardio Perfect fra Welch Allyn og apparater fra Spirare.

Resten av aktuelt laboratorieutstyr og tredjeparts programvare vil kunne integreres via «Laboratory Information Management System» (LIMS) boks’.