LIMS-boks (Laboratory Information Management System)

Ønsker dere en moderne tilkobling som sikrer total kontroll på hvilke prøver som tas av dine pasienter, og en garanti for at prøvesvar blir lagt inn i den elektroniske pasientjournalen på korrekt måte?

WebMed EPJ kan i samarbeid med Unisoft IKT AS levere en LIMS-boks som er en helt frivillig tilleggsløsning som brukere kan vurdere å benytte mot en kostnad. Dette er et komplett laboratoriesystem som løfter deres lokale lab inn i den digitale verden og kan kobles mot en rekke apparater (f.eks Celleteller) og programmer. LIMS-boks sikrer total kontroll på hvilke prøver som tas av pasientene, og garanterer at prøvesvar legges inn i EPJ på korrekt måte.

FOKUS PÅ KVALITET OG SIKKERHET
  • Enkel og sikker måte å rekvirere prøver på
  • Reduserer sannsynligheten for menneskelige feil
  • Total prøveoversikt
  • Digital arbeidsliste for laboratoriet
ENKELT OG KOMPATIBELT
  • Følger standardene til Direktoratet for e-helse
  • Gjør instrumentene kompatible med «Norsk laboratoriekodeverk»
  • Støtter de fleste typer instrumenter
  • Integrert med rekvireringsløsning fra Fürst (Fürst Forum)
  • Enkelt å koble til instrumentene via kabel eller trådløst

ALT GÅR ELEKTRONISK:

Med LIMS-boks trenger du ikke lenger skrive ned prøveresultater på Post-It lapper eller rope inn til laboratoriet at du trenger en ekstra prøve, alt går elektronisk og alt blir loggført. Prøveglass kan merkes med strekkoder fra tilhørende strekkodeprinter, og for instrumenter som skanner strekkoder trenger man ikke taste pasientinformasjon i det hele tatt.

KOMPATIBELT MED NORSK LABORATORIEKODEVERK:

Med den medfølgende arbeidslisten kan du ta prøvemateriale fra pasienten, merke prøveglasset og sende pasienten ut igjen. På laboratoriet kan du bruke mindre tid på organisering samtidig som du får full kontroll. LIMS-boks er selvsagt kompatibelt med Norsk Laboratoriekodeverk, og kan kobles til alle LIS-kompatible instrumenter i den norske instrumentparken.

FULL AV MULIGHETER:

LIMS-boks gir deg ikke bare muligheten til å koble de fleste laboratorieinstrumentene dine elektronisk til pasientjournalsystemet, men inneholder samtidig mange andre store og små muligheter. Ved siden av å tolke merknad om avvik fra instrumentet, kan du legge inn egne regler for avvik basert på kjønn og alder på pasienten. Merknad om avvik sendes med til journalsystemet og vises også der. For legekontoret er det også nyttig å kunne vite litt om mengde analyser som utføres, og her kan LIMS-boks sikre en detaljert oversikt over både antall rekvisisjoner og utførte analyser, fordelt på rekvirent, analysetype og tidsrom.

DOKUMENTHÅNDTERING:

Dersom du har behov for å legge til bilder eller dokumenter i pasientjournalen kan LIMS-boks også hjelpe til med dette. LIMS-boksen kan generere bilderapporter, f.eks. sårrapporter, fundusrapporter og ultralyd-rapport, levere PDF-filer og til og med fange opp innskannede dokumenter og levere til pasientjournalen.

Prismodell:

Pris for LIMS-boks per mnd:

499,- per kontor samt 249,- per lege (eks. 1.495,- for kontor med 4 leger)

NB! Prisen for leie av LIMS-boks er det samme uavhengig av antall apparater/programmer som kobles opp.

Det tilkommer en etableringskostnad på 5.000,- Kostnaden dekker LIMS-boks, oppkobling og integrasjonsløsning med journalsystemet.

Benytt gjerne bestillingsskjemaet her:

Bestillingsskjema - Tilleggsmoduler
Hva ønsker du å bestille (kryss av) *

Legesenter og kontakt

Hjemmeside

Maximum file size: 8MB

Godkjente filtyper: jpg, png, pdf.
Logo er valgfritt og kan sendes i etterkant
Har du eget domene?
Ønsker du å benytte informasjon fra eksisterende nettside?
Ønsker du hjelp med overføringen av domenet og DNS endringer?

Registrering av domenenavn koster 395,- eks mva per år.

Ønsker du hjelp med å velge domenenavn?

Integrert Telefoni

Integrert Videoløsning

Registrering av info

Avkrysningsbokser *