Forenklet kontakt og dialog med pasienten

Kommunikasjon med pasienten gjennom helsenorge.no og andre tredjeparts løsninger.

WebMed legger til rette for at pasienten enkelt kan komme i kontakt med, og kommunisere med legekontoret. Det er bygget inn en SMS funksjonalitet som gjør det enkelt å kommunisere med pasient, og sende påminnelser om timeavtaler. Det er også integrert telefoni i WebMed.

Pasienten kan også komme i kontakt med legen via helsenorge.no, som er en gratis offentlig portal for fastleger. Gjennom helsenorge er det muligheter for timebestilling, e- konsultasjon, reseptfornyelse, se prøvesvar etc.

Integrasjon med helsenorge.