E-resept med E-multidose og andre E-meldinger

WebMed gir full støtte for E-resept og E-multidose.

WebMed bruker Forskrivningsmodulen (FM) utarbeidet av direktoratet for e-helse, og har da støtte for e-resept med e-multidose og andre e-meldinger. Dette er den beste og mest komplette løsningen for E-resept, og har full støtte for forskrivninger, interaksjoner, CAVE, e-multidose, søknader til SLV og HELFO, rapporter, utskriftsmuligheter, kobling mot eksterne oppslagsverk mm. Direktoratet arbeider nå med Sentral Forskrivningsmodul (SFM) – neste generasjons FM. WebMed vil som første EPJ leverandør, starte pilotering av SFM i Q4/2021 og etter hvert tilby SFM til alle WebMed brukere. Løsningen vil på sikt erstatte dagens Forskrivningsmodul og planlegges brukt bredt innen helsevesenet.

Foreskrivningsmodul, E-resept med E-multidose, og andre E-meldinger