Skreddersydde varslinger

Vi har utviklet mulighet for spesialtilpasset overvåkning av viktige hendelser og ting som skal huskes.

I WebMed Pasientjournal får du med skreddersydd varsling hjelp til å passe på aktiviteter som iverksettes og du får hjelp til god oppfølging slik du foretrekker det. Du kan selv velge om varsling settes på eller ikke, og vil ha en betydelig bedre løsning enn gule lapper til å huske ting du mener er viktige.

  • Skreddersydd varsling av viktige hendelser
  • Varsling kommer som oppgave når du har bestemt
  • Mulighet til å velge vekk varslinger hvis ønskelig
Spesialtilpasset overvåkning
Eksempel - varsling ifm henvisning

Det er mulig å velge egendefinert varsling når du f.eks sender en henvisning og histologiprøve og ønsker å følge opp den aktuelle pasienten.

Varselet kan settes på pre-definerte tidsintervaller eller man kan velge en konkret dato som forenkler hverdagen og man unngår gule lapper, samtidig som viktige ting ikke glemmes. Varselet vil komme til syne i oppgavelisten din på valgt dato og kan følges opp eller slettes ettersom om du har fått tilbakemelding eller ikke.