Kunnskap- og diagnosestøtte

Ambisjonen vår er å bli ditt medisinske fagsystem. Derfor jobber vi målrettet med innovasjon, samt integrasjon med relevante kilder til kunnskap, diagnose og beslutningsstøtte.

Det finnes mange skjema, retningslinjer, kalkulatorer og medisinsk støtteinformasjon som kan forbedre legenes hverdag gjennom kunnskap- og diagnosestøtte. WebMed samarbeider med Medrave og NOKLUS for fremtidige forbedringer og muligheter for gjenbruk av data. Her skjer det en rivende utvikling, som vi vil følge tett fremover. WebMed tilbyr i dag kunnskapsstøtte integrert i systemet. Et eksempel på denne type integrasjon som i dag er mulig er integrasjon med NEL.

NEL integrert i WebMed
Søk i NEL

Søk i NEL er direkte integrert i WebMed dersom brukere har et abonnement. Informasjon kan legges rett inn i journalnotatet og redigeres. NEL inneholder en stor mengde oversikter, verktøy, diagnosestøtte, videoer etc. Systemet kan dermed støtte innlegging av informasjon i journalnotatet og gjenbruke dette innholdet der det er relevant. WebMed lar deg selvsagt bestemme hva som skal skrives som fritekst og hva som skal registreres mer strukturert og vi arbeider med integrasjon mot andre verktøy for kunnskap- og diagnosestøtte. Ta gjerne kontakt for å høre mer.

Strukturerte data

I WebMed kan du anvende medisinske begreper slik at WebMed gjenkjenner dem. Slik gjenbrukes informasjon bedre enn med fri tekst alene og brukeren kan bestemme hvor strukturert journalføring skal benyttes. Dette betyr for eksempel at symptomer, verdier som BT, høyde og vekt, kan gjenbrukes på en smart måte, direkte fra notatet. Kunnskapsstøtten bygges på strukturerte data som både effektiviserer og forbedrer kvaliteten. Fri tekst kan benyttes der dette oppleves effektivt. Dette er unik funksjonalitet som videreutvikles og vil gjøre WebMed enda mer strukturert, effektivt og spennende å jobbe med.