Om WebMed

De siste årene har vi på Fürst, og utviklerne våre, arbeidet med å definere og utvikle et nytt skybasert journalsystem for legekontorer og allmennleger.

WebMed er designet i samarbeid med utvalgte brukere, og vår målsetting er å forenkle hverdagen for ansatte på norske legekontorer.

Dette oppnår vi gjennom et skybasert journalsystem som tilbyr en mer strukturert måte å registrere data på, en forenklet og bedret oversikt over pasientenes helseproblem(er), samt en bedre kontroll over de oppgaver som legen må forholde seg til. Samlet gir dette en effektiv håndtering av alle daglige gjøremål.

Som en skybasert løsning, kan WebMed tilby sentral drift av server og legekontorer behøver ikke da ikke å tenke på drift, oppgradering, overvåking, feilsøking og feilretting. Alle data vil være lagret innenfor Norges grenser.

WebMed er i pilot hos de første legekontorene, og vi har samlet og hensyntatt en rekke nyttige innspill fra utprøving av løsningen. Tilbakemeldingene har vært svært gode og vi har etter hvert utvidet med flere mindre pilotkontorer.

Vi har nå kommet langt i utviklingen av den ønskede løsningen, men vil ikke lansere journalsystemet i markedet før vi vet at det vil fremstå som et fullverdig journalsystem med all nødvendig funksjonalitet innebygget. Les om noen av funksjonene i WebMed her.

WebMed er godt tilpasset behovene for norske allmennleger, men vil senere også tilbys spesialister og legevakter.