Produktpresentasjoner

Se Hanne fortelle om erfaringer med WebMed elektronisk pasientjournal. I tillegg kan du i forskjellige korte videoer se forskjellige funksjoner demonstrert på en kortfattet måte. Tanken er at man skal få et inntrykk av hvordan WebMed fungerer i praksis.

Bli kjent med WebMed
Startpanel
Du får god oversikt over dagens avtaler og oppgaver for deg og dine kolleger
Se video
1 min
Pasient oversikt
Du får god oversikt over den enkelte pasient, historikk og hovedproblemer.
Se video
2 min 10 sek
Notat og henvisning
Hvordan legge inn notat og sette opp henvisning?
Se video
1 min 43 sek
Utforsk de ulike modulene og funksjonene
Her kommer mer info om startpanelet
I journalnotatet kan data enkelt registreres for gjenbruk
Se video
3 minutter
Her kommer mer info skylagring
Backup automatisk og påbegynte oppgaver blir kladd
Se video
2 minutter
Her kommer mer info
Du får god oversikt over egne og kollegenes avtaler og oppgaver fra startsiden
Se video
1 minutt
Her kommer mer info om NEL-integrasjonen
Utnytt støtte som NEL i hverdagen
Se video
3 minutter
Her kommer mer info om E-resept
Lag og send E-resepter på en enkel måte
Se video
3 minutter
Her kommer mer info om integrasjon av EKG, Spirometri og 24t BT
Koble til det du trenger av utstyr
Se video
2 minutter