Produktpresentasjoner

Se Hanne fortelle om erfaringer med WebMed elektronisk pasientjournal. I tillegg kan du i forskjellige korte videoer se forskjellige funksjoner demonstrert på en kortfattet måte. Tanken er at man skal få et inntrykk av hvordan WebMed fungerer i praksis.

Bli kjent med WebMed
Startpanel
Du får god oversikt over dagens avtaler og oppgaver for deg og dine kolleger
Se video
1 min
Pasientoversikt
Du får god oversikt over den enkelte pasient, historikk og hovedproblemer.
Se video
2 min 10 sek
Notat og henvisning
Hvordan legge inn notat og sette opp henvisning?
Se video
1 min 43 sek
Utforsk de ulike modulene og funksjonene
E-resept og interaksjoner
Lege Ole Andreas Bjordal viser og forteller hvordan den nye SFM/E-reseptmodulen er integrert i WebMed.
Se video
4 min 56 sek
SYSVAK
Lege Ole Andreas Bjordal viser og forteller hvordan man registrerer vaksiner i SYSVAK.
Se video
1 min 43 sek
Sykemelding
Lege Ole Andreas Bjordal viser og forteller hvordan man lager sykemelding med to perioder for to perioder og for to arbeidsgivere.
Se video
1 min 59 sek
Signeringsbildet
Lege Ole Andreas Bjordal går igjennom signering av dialogmelding fra sykehus/kommune og prøvesvar.
Se video
2 min 15 sek
Multidose i SFM og FM
Lege Ole Andreas Bjordal viser hvordan man melder seg på som multidoseansvarlig lege og hvordan man samstemmer og sender multidose e-resepter fra WebMed. Videoen inneholder både SFM og FM versjonen hvor dette kan gjøres.
Se video
4 min 54 sek
Her kommer mer info om integrasjon av EKG, Spirometri og 24t BT
Koble til det du trenger av utstyr