Produktpresentasjoner

Se Hanne fortelle om erfaringer med WebMed elektronisk pasientjournal. I tillegg kan du i forskjellige korte videoer se forskjellige funksjoner demonstrert på en kortfattet måte. Tanken er at man skal få et inntrykk av hvordan WebMed fungerer i praksis.

Bli kjent med WebMed
Startpanel
Du får god oversikt over dagens avtaler og oppgaver for deg og dine kolleger
Se video
1 min
Pasientoversikt
Du får god oversikt over den enkelte pasient, historikk og hovedproblemer.
Se video
2 min 10 sek
Notat og henvisning
Hvordan legge inn notat og sette opp henvisning?
Se video
1 min 43 sek
Utforsk de ulike modulene og funksjonene
Her kommer mer info om startpanelet
I journalnotatet kan data enkelt registreres for gjenbruk
Her kommer mer info skylagring
Backup automatisk og påbegynte oppgaver blir kladd
Her kommer mer info
Du får god oversikt over egne og kollegenes avtaler og oppgaver fra startsiden
Her kommer mer info om NEL-integrasjonen
Utnytt støtte som NEL i hverdagen
Her kommer mer info om E-resept
Lag og send E-resepter på en enkel måte
Her kommer mer info om integrasjon av EKG, Spirometri og 24t BT
Koble til det du trenger av utstyr