Produktpresentasjoner

Se Hanne fortelle om erfaringer med WebMed elektronisk pasientjournal. I tillegg kan du i forskjellige korte videoer se forskjellige funksjoner demonstrert på en kortfattet måte. Tanken er at man skal få et inntrykk av hvordan WebMed fungerer i praksis.

Bli kjent med WebMed
Startpanel
Du får god oversikt over dagens avtaler og oppgaver for deg og dine kolleger
Se video
1 min
Pasientoversikt
Du får god oversikt over den enkelte pasient, historikk og hovedproblemer.
Se video
2 min 10 sek
Notat og henvisning
Hvordan legge inn notat og sette opp henvisning?
Se video
1 min 43 sek
Utforsk de ulike modulene og funksjonene
E-resept og interaksjoner
Lege Ole Andreas Bjordal viser og forteller hvordan den nye SFM/E-reseptmodulen er integrert i WebMed.
Se video
4 min 56 sek
SYSVAK
Lege Ole Andreas Bjordal viser og forteller hvordan man registrerer vaksiner i SYSVAK.
Se video
1 min 43 sek
Sykemelding
Lege Ole Andreas Bjordal viser og forteller hvordan man lager sykemelding med to perioder for to perioder og for to arbeidsgivere.
Se video
1 min 59 sek
Signeringsbildet
Lege Ole Andreas Bjordal går igjennom signering av dialogmelding fra sykehus/kommune og prøvesvar.
Se video
2 min 15 sek
Her kommer mer info skylagring
Backup automatisk og påbegynte oppgaver blir kladd
Her kommer mer info om integrasjon av EKG, Spirometri og 24t BT
Koble til det du trenger av utstyr