Om WebMed

WebMed er utviklet i tett samarbeid med leger og helsepersonell, med målsetting om å forenkle hverdagen for ansatte på norske legekontor, og gjøre det tryggere for både lege og pasient.

Brukerstyrt utvikling

Arbeidet med å utvikle et nytt, fremtidsrettet og skybasert journalsystem ble påbegynt i 2013. Denne utviklingen har hele veien blitt gjort i samarbeide med leger og helsepersonell. Fastlegen Ole Andreas Bjordal er medisinsk ansvarlig, og pilotbrukere har vært tett involvert for å gi råd om videre utvikling. Målet har vært å forenkle hverdagen til ansatte på norske legekontor, og gjøre det tryggere for både lege og pasient.

Eiere

WebMed er eid av Fürst medisinsk laboratorium. Vi har som Fürst fokus på kvalitet og service. WebMed drives som et eget selskap og det er ingen bindinger for kundene mellom WebMed og Fürst. Vi ønsker å være en langsiktig partner for våre kunder.

Medisinsk og teknisk økosystem

WebMed vil videreutvikle mer avanserte løsninger rundt beslutnings- og kunnskapsstøtte, diagnostikk, pasientinvolvering og tettere dialog med resten av helsevesenet. WebMed ønsker å fremstå som sentrum i et medisinsk og teknisk økosystem med integrasjon av en rekke relevante tilhørende løsninger. Vi vil støtte myndighetenes initiativ og lage gode integrasjoner mot mange ulike slike tredjepartsløsninger, uten å tvinge deg til å måtte velge en spesiell av disse. Du velger det som passer best, blant aktuelle løsninger.