WebMed Journalsystem består av en hovedpakke som dekker fastlegens elementære behov, samt tilleggsmoduler som kan kjøpes separat hvis ønskelig. Hver lisens gjelder for en fastlege og dekker samtidig vikarer, medhjelpere og turnusleger.

2 775,- pr. måned

3 300,- pr. måned avtalespesialister
(12 mnd forskuddsbetaling)

2 975,- pr. måned

3 500,- pr. måned avtalespesialister
(halvårlig betaling)

3 175,- pr. måned

3 700,- pr. måned avtalespesialister
(løpende betaling)

Lisens inkluderer:
 • Oversiktlig dashbord
 • Journal med unik tidslinje
 • Avtalebok med timebestilling
 • Økonomi med HELFO-oppgjør
 • E-resept/multidose
 • Pasientdialog via Helsenorge.no
 • Interne meldinger
 • Oppfølging og oppgavehåndtering
 • Brev og maloppsett
 • Fullverdig skjemaoversikt
 • Laboratorieintegrasjoner
 • Vaksinemodul
 • Pasientreiser
 • KjerneJournal
 • Elektronisk meldingsutveksling
 • Brukerstøtte og support (08.00–18.00)
 • Drift av server i Norge og ubegrenset lagring

I tillegg til den månedlige lisenskostnaden kommer også en oppstartskostnad. Denne inkluderer konvertering av database til WebMed, installasjon og oppstart, samt opplæring. Oppstartskostnaden er kr 25.000,- for legekontorer med 1-7 brukere og 50.000,- for kontorer med 8-14 brukere. Er dere flere enn 14 brukere – vennligst ta kontakt for et tilbud. (Priser er eks mva)