WebMed Journalsystem består av en hovedpakke som dekker fastlegens elementære behov, samt tilleggsmoduler som kan kjøpes separat hvis ønskelig. Hver lisens gjelder for en fastlege og dekker samtidig vikarer, medhjelpere og turnusleger.

2 450,- pr. måned

(12 mnd forskuddsbetaling)

2 850,- pr. måned

(løpende betaling)

Lisens inkluderer:
 • Oversiktlig dashbord
 • Journal med unik tidslinje
 • Avtalebok med timebestilling
 • Økonomi med HELFO-oppgjør
 • E-resept/multidose
 • Pasientdialog via Helsenorge.no
 • Interne meldinger
 • Oppfølging og oppgavehåndtering
 • Brev og maloppsett
 • Fullverdig skjemaoversikt
 • Laboratorieintegrasjoner
 • Vaksinemodul
 • Pasientreiser
 • KjerneJournal
 • Elektronisk meldingsutveksling
 • Brukerstøtte og support (08.00–16.00)
 • Drift av server i Norge og ubegrenset lagring

I tillegg til den månedlige lisenskostnaden kommer også en oppstartskostnad. Denne inkluderer konvertering av database til WebMed, installasjon og oppstart, samt opplæring. Oppstartskostnaden er kr 20.000,- pr legekontor. Alle priser er eks. MVA (25%).