WebMed
— ditt nye medisinske fagsystem
Vi utvikler et nytt skybasert journalsystem i tett dialog med leger og brukere. Ønsket om mer faglig støtte og et medisinsk fagsystem, har vært førende for vår utvikling av løsningen. WebMed prøves nå ut av pilotleger.
Nyheter