Installasjonsproblemer

Har du problemer med innlogging etter oppdatering gjør følgende:
  1.  Last ned CleanClickOnceCacheNet48.exe
    Passord for nedlasting: webmed
  2.  Åpne filen, den åpner ett svart vindu med tekst.
  3.  Følg eventuelle instruksjoner i vinduet og trykk *enter*
  4.  Lukk vinduet når du får teksten «Mappen er slettet»
  5. Start WebMed på nytt fra Windows start meny
  6. Eventuelt last ned WebMed på nytt via deres kundeside, benytt knappen «launch»

 

https://webmed.no/wp-content/uploads/2024/06/Installer-WebMed-etter-oppdatering-veiledning.pdf

 

Skulle du ha tekniske problemer, ikke få logget på eller opplever store problemer bruk Chat på webmed.no eller du bes du sende en e-post til drift@webmed.no. Skriv hvilket kontor det gjelder, og legg gjerne med telefonnummeret ditt samtidig.

Trykk her for liste over kontorer du har tilgang til: Kontor Liste

Trykk her for å laste ned brukermanual for «Rapport med journalnotater som potensielt er berørt av feil»