E-resept med E-multidose, og andre E-meldinger

WebMed gir full støtte for E-resept og E-multidose. Alle nødvendige E-meldinger er implementert.

WebMed er integrert med forskrivningsmodulen som er laget av direktoratet for ehelse. Dette er den beste og mest komplette løsningen for E-resept, og har full støtte for forskrivninger, interaksjoner, CAVE, e- multidose, søknader til SLV og HELFO.

I tillegg er e-meldinger som henvisning, epikrise, sykmelding, legeerklæring, PLO- og dialogmeldinger, bilde- og labrekvisisjon fult integrert, både for å sende og motta i WebMed.