Avtalespesialister

Siden våren 2022 har WebMed jobbet med og utviklet vårt skybaserte journalsystem til også å kunne benyttes av avtalespesialister. De første pilot kontorene er i gang med WebMed.

Avtalespesialistløsningen er fortsatt like intuitiv og brukervennlig som fastlege versjonen, i tillegg til NPR rapportering og håndtering av henvisninger.

Vi i WebMed er klare for oppstart av avtale spesialister i full skala fra august 2023.

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Andre nyheter
Nyhetsarkiv: