Desember 2020 WebMed i bruk på 50 legekontor

WebMed benyttes nå av ansatte på mer enn 50 legekontorer i Norge!

En hyggelig milepæl er nådd!

Vi i WebMed er stolte av at brukergruppen nå har passert og at det er over 50 legekontorer som har valgt å satse på oss som sin leverandør av EPJ. Siden oppstarten med pilotering på det første legekontoret i mai 2019 har vi sett at systemet stadig er blitt forbedret og at nye brukere kommer til. Vi står nå foran en periode der vi ønsker å rulle ut bredere ettersom journalsystemet kan dekke de fleste behov for en stadig større brukergruppe.

Takk til dere som har valgt oss! …og til dere andre: Ta gjerne kontakt for informasjon og demonstrasjon av mulighetene i WebMed!

Meld deg på vårt nyhetsbrev
Andre nyheter
Nyhetsarkiv: